Dotek_ruce

UMĚNÍ DOTKNOUT SE – aneb LÉČENÍ DOTEKEM

Léčení dotekem je jedna z nejstarších metod léčení. Dnes jsme se díky různým pomůckám a inovacím stali tak trošku „bezkontaktní“ společností, avšak láskyplný a vědomý dotek je nepostradatelnou součástí radostného a naplněného života.
Dotek je projevem naší lásky a přítomnosti. Říkáme danému člověku:

„Jsem tady s Tebou a jsem tady pro Tebe“.

Dotek má ohromnou moc a ta může být jak pozitivní, tak negativní. Tak jak můžeme skrze dotek léčit, tak můžeme také velmi snadno druhého člověka ranit nepřítomným či nesprávným dotekem. Důvodem proč jsme se rozhodli tímto tématem zabývat a předávat sílu přítomného okamžiku a láskyplného doteku dále je, že nám klienti často říkají, že tak krásnou masáž nebo láskyplný dotek ještě nezažili. Přitom principy jsou velmi jednoduché. Na základě těchto principů jsme sestavili svou metodu masáží Art of Touch.

Zde si tyto principy můžete přečíst:

1. Láskyplná pozornost
Předáváme – li svou lásku druhému člověku, přistupujeme k němu se záměrem léčení, uzdravení, relaxace a pro jeho potěšení a předáváme – li mu skrze dotek pozornost, vyjádříme mnohem více než tisíci slovy.

2. Přítomnost
Buďme právě TEĎ A TADY. Jen tak si dokážeme užít to, co právě teď děláme, plynout v nekonečné energii – nabíjet se jí a zároveň energii dodávat druhému člověku. Poté nás masáž nevyčerpává a naopak i nám jako dávajícímu energii dodává.

3. Neustálý kontakt
Své dlaně nedáváme z člověka pryč po celou dobu masáže, pokud to není bezpodmínečně nutné. Druhý tak kontakt bude vnímat jako plný, pečující a bezpečný.

4. Dotek naším hlavním energetickým bodem
Na těle máme mnoho energetických bodů a drah, některé jsou velmi zásadní. Pokud se druhého člověka dotýkáme těmito body, můžeme mu předat zamýšlenou kvalitu a léčení konkrétní oblasti mnohem efektivnějším způsobem.

5. Pomalý tah.
Pomalý pohyb dostává nás i přijímajícího do požadované přítomnosti, vědomosti a pozornosti. V některé fázi masáže mají i rychlé pohyby svou velkou roli, ale je velmi důležité v jaké fázi je zařadíme, s jakou intenzitou, u jaké konkrétní osoby a typu masáže. Rychlý, dostatečně pevný a přítomný pohyb rozproudí cirkulaci a energii a pomalý pevný a vědomý dotek zase uzemňuje a dostává člověka do přítomného vnímání.

6. Jemnost střídá hloubku
Naše tělo je plné protikladů. Stejně tak je důležité, abychom tyto protiklady uměli použít během masáže – ve správnou dobu a pro správný typ osoby.
Je mnoho způsobů, jak poznat, jakou intenzitu zařadit. A mnoho způsobů, jak ušít masáž člověku přímo na míru! Jedním vodítkem je, že reagujeme na přirozenou hranici odporu těla přijímajícího a pracujeme s ní. Nechodíme přes ní a nedržíme se zase zbytečně zpátky, pokud to nevyžaduje typ masáže.

7. Naladění se
Naladíme se na dech klienta, na jeho tělo a na jeho energii. Pokud jsme přítomní je to snadné. Na procvičení přítomnosti máme mnoho cvičení. Jednou technikou, kterou můžeme použít, je meditace. Další technikou je ovlivnění svého dechu a naladění dechu na jeho vlastní přirozenost.

8. Vím co dělám a proč to dělám
Velmi důležitá je jistota maséra. To že vím, proč přesně tyto pohyby dělám, jaké hmaty a proč je na danou osobu užívám. Sebejistota se také výrazně projevuje v kvalitě masáže a pro tu jsou důležité znalosti a zkušenosti.

9. Intuitivní vedení
Stejně tak, jak důležité je následovat svůj znalostní rámec, je důležité následovat také svou přirozenou intuici. Tohoto aspektu však můžeme s jistotou využít jen ve chvíli, kdy je naše energie ve vysokých vibracích a můžeme tak následovat tzv. flow nebo-li plynutí naší energie. V této chvíli cítíme, že jde vše samo :-).

10. Vytvoření pocitu bezpečí a jistoty.
Přijímající osoba se musí cítit jistá a v bezpečí. Velmi nám tomu napomůže vytvoření příjemné atmosféry v prostoru, kde masáž dáváme, náš úsměv, příjemné a vstřícné vystupování. To, že přijímajícímu na začátku vše dobře vysvětlíme a zodpovíme jeho dotazy.

11. Všímavost a vnímavost.
Všímám si, co dělá tělo přijímajícího a také to, jak reaguje moje tělo. Zda se necítím v křeči, nestojím v nepohodlné pozici a jiné projevy vlastního těla…to vše se odráží v kvalitě masáže.

Kurz senzuálních masáží a celosmyslové komunikace v Praze – http://www.radhaangel.cz/service/kurz-senzualnich-masazi_komunikace/. V případě zájmu o individuální terapii nebo skupinový kurz nás kontaktujte zde: http://www.radhaangel.cz/leceni-dotekem/.

Více informací o nás: www.artoftouch.cz a www.pobytvlese.cz.
Těšíme se na vás Darja & Michal

Leave a reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *