ŽENA, která VÍ

 

ŽENA v sobě, žena v srdci

Žena je bytost schopná čehokoli, tak jak jsme schopny s láskou tvořit, umíme i se zlostí ničit. Díky harmonizaci své ženské energie, ukotvení se ve vlastním středu a splynutí s pradávnou podstatou ženy, se nám podaří navázat propojení se svou intuicí, tělem a duší…žít v harmonii, klidu a míru ve vztahu, v osobním i profesním životě.

Co vám kurzy přinesou?

 • Radost ze svého ženství!
 • Moudrost
 • Návrat ke kořenům
 • Propojení s přírodou a svou pradávnou podstatou
 • Porozumění bylinám a přírodě
 • Soulad se sebou a přijetí sebe samé ve svém světle i stínech
 • Schopnost samoléčení
 • Radost z prožívání vlastního těla!
 • Zvýšení sebevědomí.
 • Zlepšení kvality života.
 • Pochopení odlišností ženských a mužských kvalit.
 • Umění práce se svou sexuální (životní) energií.
 • Zvýšení energie
 • Zvýšení intuice
 • Porozumění svým emocím
 • Štěstí, spokojenost, svobodu, radost a naplnění!

Kurzy pro ženy je zaměřen znalostně i prožitkově.

Nadcházející kurzy 2021:

Nejbližší kurz ŽENA, která VÍ (s dětmi i bez:-) proběhne 18.10. – 24.10. 2021. Informace ZDE!

KDO JE ŽENA, která VÍ?

Žena, která ví, je žena ve svém středu. Žena, která přijímá sebe sama ve svém světle i ve svém stínu. Ví, že si skrze svůj vnitřní svět tvoří realitu okolo sebe. Zná zázrak a léčivou schopnost přírody a je s ní spjata natolik, že se cítí být “jedno” s Matkou Zemí. Je v souladu sama se sebou, se svým tělem a svým duchem. Ví, že životním záměrem je nalezení vnitřního štěstí a tento záměr naplňuje každým dnem. Obrací se k něčemu vyššímu, co přesahuje běžné lidské chápání, aby nalezla pravdu a lásku v sobě.

Jejími vlastnostmi jsou MOUDROST, POKORA, TRPĚLIVOST, ODVAHA A LASKAVOST.

Svou energii vyzařuje pohybem, pohledem i samotným bytím.

ŽENA, která VÍ, je ženou, která kráčí po své cestě každý den a je jí věrná…hledá pravdu, hledá sebe a nalézá ji ve svém srdci <3

             Jsem ženou, která nachází své poslaní v přírodě, bylinách, otevírání potenciálu vlastního těla a duše. Celý život kráčím po své vlastní cestě, ne vždy je to okolím chápáno, avšak naše cesta je jen NAŠE. Každá žena, má svou unikátní cestu a je mi ctí, pokud ji mohu být nápomocna k objevení této cesty.

            DARem je objevit vlastní JÁ a NAPLŇOVAT ho a to je posláním a záměrem ŽENY, která VÍ. Tak se může stát plně podporující a pečující energií pro svou rodinu a svého muže. 

Mým cílem je pomoci poznat ženám, jejich dary a začít je používat v souladu s láskou a v pravdě.

           Používám k tomu nástroje, které jsou tělu vlastní a přirozené, jako je intenzivní práce s dechem, myslí, tělem, hlasem, emocemi a energetickými centry v těle. Pracuji s jednotlivými technikami tak, abych jim ponechala jejich hloubku a zároveň je byla schopna předat jednoduše, uchopitelně a použitelně i pro ženy, které ještě nemají zkušenost s energetickou prací ve svém těle a mysli.

           Vzhledem k mému studiu u nás i v Indii jsou kurzy spojením učení z východu a západu a propojením jednotlivých duchovních kultur, tak aby nám pomohlo objevit vnitřní potenciál, bylo použitelné pro naše podmínky a uvádělo nás do souladu sebe sama. Inspiraci pro cvičení nacházím v přírodě.

Nadcházející kurzy 2021:

ŘÍJEN: 18.10. – 24.10.2021 „ŽENA, která VÍ (s dětmi i bez:-)!“ Informace ZDE