domina

NEMÍT MOC aneb CESTA KE SVOBODĚ

Znáte někoho, kdo ve vašem okolí má velkou moc? Vede velký tým lidí nebo je uznávaný mnoha lidmi? Je díky profesi autoritou?

Zamýšleli jste se někdy nad rolí nadřízeného (chápejme v tomto článku jako někoho, kdo má navrch nad druhým člověkem, ať už jde o práci, partnerství, přátelství, rodič, politika, lékař, policista…nebo jakýkoli jiný vztah…) a podřízeného? 

Kde se ta energie moci bere a kdo je za ni zodpovědný? 

Lidé, co se zabývají seberozvojem a vědomým životem ví, že jsme tvůrci vlastního života a to, že má někdo nad námi moc, znamená pouze to, že mu sami svou sílu dobrovolně odevzdáváme. 

Já si však v této úvaze dovoluji jít ještě dál…

Napadlo vás někdy, že podřízený odevzdává svou sílu právě proto, že si je “vědomý” toho, že tak nad “nadřízeným” získá moc?

U většiny z nás nejde o vědomý program, ale často velmi skrytý, stinný a podvědomý. Může se projevit v sexuálních představách způsobem, že si třeba žena představuje, že má nad ní partner moc a že se k ní chová bezohledně…ona mu díky tomuto vzorci chování dodává důležitost a posiluje jeho vlastní ego. Mu to lichotí a po čase se on stává závislý na jejím podřízeném chování a v tuto chvíli již je moc na obou stranách a tak je to se vším…i v tomhle ohledu platí staré známe…co vysíláme, to se nám vrací.

Rovnováha musí být vždy a ve všem a já mám za to, že moc a bezmoc je vždy na obou stranách. To kolik máme moci nad nějakým člověkem je přímo úměrné tomu, kolik moci má on nad námi.

Takže k čemu je nám vlastně moc? Abychom se stali více závislí, méně svobodní a více svázání?

Umíte se teď vcítit třeba do kůže politiků a jejich závislosti na naší moci a “našem hlasu” na energii, kterou vůči nim vysíláme aneb bez příznivců není svrchovanosti…ještě pořád vám připadá, že jeden člověk nic nezmůže?

A proto jednejme v lásce, nesnažme se mít nad někým moc, převyšovat ho chováním nebo vědomostmi, jednejme jen tak, jak cítíme, že je s námi v souladu. Tak získáme svobodu, radost a lásku sami k sobě <3

Pěstujme zdravý respekt k sobě a druhým lidem.

 

Otázky k zamyšlení:

Co mě vede k tomu, přesvědčovat lidi o své pravdě? Opravdu jen to, že si myslíme, že je to pro ně nejlepší nebo je tam i stín toho mít navrch? (vše co je „na sílu“ má i svou stinnou stránku) 

Jde jen o rozhodnutí, které padne? Nebo cítíme satisfakci a pocit výhry ?

Jsme si vědomi důsledků tohoto svého chování…že nad námi ostatní budou mít moc, jelikož my potřebujeme, aby s námi souhlasili?

 

Jak z toho ven?

Uvědomujme si své niterné motivy proč jednáme tak, jak jednáme.

Ptejme se sami sebe, jak se v dané situaci cítíme a zda je to s námi v souladu.

Věnujme pozornost sebemenším signálům těla, že něco je či není v pořádku a věřme sami sobě.

Velkou moudrost a uložené emoce nalezneme ve svých zraněních (jizvách) a pohlavních orgánech: www.lecenidotekem.cz. Ptejme si i dotekem svého těla.

 

Chceš být svobodnou ženou? K více vlastním uvědoměním můžeš dojít na jednom z našich kurzů: www.nespoutanezeny.cz. 

Nejbližší kurz LÁASKA A SVOBODA zde: www.radhaangel.cz/service/dovolena_nz

Leave a reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *